Beveland Wonen heeft sinds dit jaar appartementencomplex Nassauhof in Goes overgenomen van woningstichting Habion. Het complex bestaat uit 46 gelijkvloerse appartementen en ligt naast zorgcentrum Randhof, onderdeel van Zorggroep Ter Weel. Als welkomstgebaar ontvingen bewoners uit handen van collega’s van Beveland Wonen een bloemetje.

"Met de aankoop van het Nassauhof breiden we onze sociale woningvoorraad uit", zegt Iris de Vries, directeur wonen bij Beveland Wonen. "En dat is nodig, want ons strategisch voorraadbeleid laat zien dat we de komende jaren extra woningen nodig hebben om aan de behoefte van de Goese woningmarkt te kunnen voldoen."

De corporatie als eigenaar
De gemeente Goes en Zorggroep Ter Weel zijn blij met Beveland Wonen als nieuwe eigenaar. De Vries: "Zo ziet de gemeente Goes een meerwaarde in ons als maatschappelijke verhuurder, en zijn er plannen om samen met Ter Weel te werken aan een toekomstbestendige vorm van wonen en zorg."

Strategische aankoop
Het is voor de corporatie ook een strategische keuze om het Nassauhof aan te kopen. "De bevolking in Zeeland vergrijst in hoog tempo en daar moeten we als corporatie op inspelen. Daarom willen we op de langere termijn samen met Ter Weel gaan kijken hoe we op deze locatie innovatieve (beschermende) woonvormen kunnen realiseren. De woningen én locatie lenen zich hier uitstekend voor", aldus De Vries.

Veranderingen bewoners
Voor bewoners van het Nassauhof verandert er weinig. Beveland Wonen neemt het huurcontract over, inclusief alle bijbehorende afspraken (waaronder de huurvoorwaarden). Hierdoor blijft ook de maandelijkse huurprijs van de woningen hetzelfde.