Vanwege de oorlog in Oekraïne stellen de Zeeuwse woningcorporaties Beveland Wonen en Zeeuwland per direct opvangplekken beschikbaar.

Dit gaat niet ten koste van het reguliere woningaanbod, omdat het vooral woningen betreft die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan sloopwoningen die tijdelijk kunnen worden bewoond, woningen die bestemd zijn voor de koopsector, of ruimten die nu geen woonfunctie hebben, maar daar wel geschikt voor te maken zijn.

"We richten ons in eerste instantie op huurders met familie uit Oekraïne of arbeidsmigranten uit Oekraïne waarvan het gezin de landsgrenzen zijn ontvlucht", zegt Peter Bevers van Beveland Wonen die samen met Marco van der Wel van Zeeuwland dit initiatief heeft genomen. De beide corporaties zijn momenteel aan het inventariseren hoe en waar ze opvangplekken voor acute nood kunnen regelen. Dit staat nog los van de landelijk gecoördineerde acties die op dit moment worden voorbereid.