Huurders van een energiezuinige woning (NOM/NOM-ready) ontvangen binnenkort informatie over de energieprestatievergoeding (EPV). Ieder jaar passen wij de EPV aan volgens het inflatiepercentage van de overheid. Dit noemen wij indexeren. Dit jaar is dit percentage vastgesteld op +2,7%.

Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie brengen wij veel energiebesparende maatregelen aan zoals vloerverwarming, zonnepanelen, ventilatie met warmteterugwinning en een (individuele) warmtepomp. Hierdoor besparen huurders veel op hun energiekosten. Om onze investeringen deels te dekken betalen huurders een EPV.

Monitoring
In deze woningen is ook een monitoringsysteem aangebracht. Dit is een wettelijke verplichting omdat hiermee de energieprestaties, zoals bijvoorbeeld de zonopwek, inzichtelijk worden gemaakt. Een huurder kan zelf via de app ‘MijnEnergiebundel’ inzage krijgen in het eigen energieverbruik en zonopwek.

Servicekosten
De EPV en kosten voor de monitoring zijn vaste bedragen die huurders maandelijks betalen, ongeacht hoeveel energie men verbruikt. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage is per 1 juli 2022 vastgesteld op +2,7%. Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. Deze kosten worden niet meegeteld voor de huurtoeslagberekening.

Lees hier het antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag niet in dit overzicht? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via: info@bevelandwonen.nl of (0113) 23 16 74.