In Heinkenszand, aan de zuidzijde van de nieuwbouwwoningen aan de Stenevate, is de gemeente Borsele bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk "Platepolder". We hebben hier een mooi stuk grond waar we een woonproject vorm willen gaan geven met ruimte voor gezamenlijke activititeiten. Hoe doen we dat?

In een hofje met 21 sociale huurwoningen, waar mensen zelfstandig wonen met bijvoorbeeld een gezamenlijke binnen- en buitenruimte. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten doen. Onderling contact en omkijken naar elkaar is belangrijk. Het wonen in een hofje biedt een veilig gevoel en de mogelijkheid om samen activiteiten te doen, maar ook de vrijheid om dat alleen te doen.

In het hofje bouwen wij sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag uw (gezamenlijke) bruto jaar inkomen niet hoger zijn dan € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens en € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens.

We willen een hofje ontwikkelen met een woonvorm die aansluit bij de behoeften en de wensen van onze toekomstige huurders. Om te weten te komen wat deze behoeften en wensen zijn, hebben we een vragenlijst gemaakt. Dit najaar wordt er een bijeenkomst gehouden, bij het invullen van de korte vragenlijst kunt u aangeven of u uitgenodigd wilt worden voor deze bijeenkomst.

Denkt u met ons mee?

Klik hier voor het invullen van de korte vragenlijst.