Beveland Wonen start vanaf 2025 met de sloop van verouderde huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen in het noordelijk deel van Goes-West.

In de voorlopige planning wordt rekening gehouden met vier fases. We werken van west naar oost, dus pakweg van de Evertsenstraat tot aan de Westsingel.

Het slopen van woningen is altijd een ingrijpende gebeurtenis. We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Ook voor omwonenden kan het project voor enige hinder zorgen. Daarom houden we u graag op de hoogte. Zo zullen wij met enige regelmaat een informatieblad uitbrengen voor bewoners en omwonenden.

Lees hier het eerste informatieblad (juni 2022).