Als woningcorporatie is het onze plicht om onze woningen in een goede conditie te houden. De afdeling Vastgoedbeheer neemt deze taak op zich. Hoe gaat het in zijn werk? Wie werken er allemaal op de afdeling, en welke thema’s spelen er?
Je leest het hieronder.

Hoe ziet de afdeling Vastgoedbeheer er uit?

"De afdeling Vastgoedbeheer van Beveland Wonen bestaat uit 11 personen", zegt Emiel Boot, manager van de afdeling. "Naast vastgoedbeheerders en medewerkers vastgoedkwaliteit, kent de afdeling ook een aantal specialisten. De afdeling Vastgoedbeheer heeft ook een eigen interne aannemerij om op een snelle manier reparatieverzoeken van huurders op te lossen."

Wat is de belangrijkste taak van de afdeling?
Emiel: "Simpel gezegd zorgen wij er voor dat bewoners een zo fijn mogelijke woning hebben. Het ‘verduurzamen’ van ons woningbezit is momenteel één van onze belangrijkste opdrachten. Met verduurzamen bedoelen we aanpassingen aan de woning die ervoor zorgen dat het (fossiele) energieverbruik wordt beperkt. Hierdoor dragen wij bij aan een zo laag mogelijk energierekening van onze bewoners."

Wat zijn voorbeelden van verduurzamingsaanpassingen?
"Er zijn diverse voorbeelden te noemen", legt vastgoedbeheerder Jasper Meerdink uit. "Zo helpen we bewoners steeds vaker met de overstap naar elektrisch koken, in plaats van op gas. Ook dichten we op aanvraag kieren en gaten en plaatsen we in veel gevallen radiatorfolie. Bewoners kunnen zich bij ons melden en dan regelen wij de rest. Deze aanpassingen zijn gratis waardoor de bewoner géén huurverhoging krijgt."

Kunnen bewoners ook zonnepanelen aanvragen?
Jasper: "Ja, dat is zeker mogelijk. In 2023 willen we minimaal 650 woningen voorzien van zonnepanelen. We hopen eigenlijk nóg meer woningen te voorzien van zonnepanelen, alleen is dit even afhankelijk van de levering en de beschikbare werklieden."

"Zonnepanelen zorgen wel voor een kleine huurverhoging van circa 10 euro per maand. De gemiddelde maandelijkse besparing op de energierekening is hoger, dus als bewoner ben je eigenlijk altijd voordeliger uit!"