Beveland Wonen start vanaf eind 2024 met de sloop en nieuwbouw van 60 verouderde huurwoningen aan de Nachtegaallaan 2 – 120 (even nummers) in Goes. De corporatie bouwt volgens de eerste voorlopige plannen hetzelfde aantal of meer appartementen terug. Het project duurt circa 2 jaar. Betrokken bewoners zijn woensdagavond 22 februari bijgepraat.

"Het bericht dat je woning wordt gesloopt is voor bewoners geen leuke mededeling", zegt Iris de Vries, directeur Wonen bij Beveland Wonen. "Maar gezien de conditie van de woningen is het wel een noodzakelijke boodschap. De technische staat van de woningen is op een aantal punten slecht. Dit blijkt ook uit de klachten die wij de afgelopen jaren van bewoners hebben ontvangen. Er zijn aanhoudende problemen met optrekkend vocht uit de fundering, verzakkende rioleringen en loslatende gevelbekleding."

Sloop- en nieuwbouw is de beste optie
De corporatie heeft onderzocht of renovatie mogelijk was. Uit het onderzoek bleek al snel dat sloop- en nieuwbouw de beste optie was. De Vries: "De renovatie zou enorm ingrijpend worden voor de bewoners. Alle bewoners zouden namelijk tijdelijk moeten verhuizen, inclusief complete huisraad. Ook was renovatie financieel voor ons niet haalbaar."

Het project kent fases
In de voorlopige planning wordt rekening gehouden met twee fases. Door te werken met fases kan een groot aantal bewoners in één keer naar de nieuwbouw in eigen wijk verhuizen. Pas als de nieuwbouw in de eerste fase klaar is, en de bewoners uit de tweede fase tijd hebben gehad om te verhuizen, wordt de sloop van de volgende fase gestart. Welke adressen bij welke fase horen is momenteel nog niet bekend. Alle bewoners worden hierover vóór 1 juli 2023 geïnformeerd.

In gesprek met bewoners
De komende periode gaat Beveland Wonen verder in gesprek met betrokken bewoners. Zo worden er klankbordgroepen samengesteld. In een klankbordgroep wordt er meegekeken in de voorlopige plannen van Beveland Wonen. Bewoners kunnen meedenken over onderwerpen zoals het sociaal plan, de omgeving en de woning. Omwonenden van de Nachtegaallaan worden ook uitgenodigd om mee te denken over de omgeving.

De bewoners van fase 1 krijgen kort na 1 juli 2023 een ‘keukentafelgesprek’ aangeboden met medewerkers van Beveland Wonen. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor het bespreken van zorgen, het beantwoorden van vragen en het maken van de eerste plannen op basis van de woonwensen van bewoners.

Bewoners krijgen voorrang en een vergoeding
"Bewoners van fase 1 krijgen vanaf 1 juli 2023 voorrang bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Ze kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om -eerst via een tijdelijke woning- terug te keren naar de nieuwbouw op de plek waar ze nu wonen. Bewoners van fase 2 krijgen vanaf medio 2024 voorrang. Daarnaast krijgen alle bewoners vanaf 1 maart 2023 recht op de wettelijke verhuisvergoeding", aldus De Vries.