Huurt u op 1 maart 2023 een woning van Beveland Wonen? Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? En betaalt u nu meer dan € 575,03 per maand? Dan verlaagt Beveland Wonen uw huur naar € 575,03 per 1 juli 2023. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Dit gaat automatisch.

U ontvangt in mei een brief van ons. De verlaging gaat in per 1 juli 2023.

Meest gestelde vragen:

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?
In deze tabel ziet u wat het maximaal inkomen mag zijn per gezinssituatie.

Hoe ontvangt Beveland Wonen mijn inkomensgegevens van de Belastingdienst?
Beveland Wonen vraagt De Belastingdienst inkomenscategorieën van het gezamenlijk inkomen uit 2021 van het huidige huishouden. De lijst die Beveland Wonen aanlevert bij de Belastingdienst bevat alleen een uniek nummer over uw woonadres. Dit is het BAG-ID. BAG staat voor Basisgegevens Adressen en Gebouwen. We geven de Belastingdienst geen persoonsgegevens. U ontvangt van de Belastingdienst een brief waarin staat dat Beveland Wonen dit heeft gedaan.

Een overzicht van de inkomenscategorieën ziet u in deze tabel. Beveland Wonen ontvangt dus geen bedragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de gegevens door Beveland Wonen?

  • Beveland Wonen gebruikt de gegevens alleen voor het voorstellen van de eenmalige huurverlaging.
  • We vernietigen de gegevens als de huurverlaging is overeengekomen of, bij een geschil, zodra over het voorstel tot huurverlaging onherroepelijk is beslist;
  • De gegevens zijn vertrouwelijk en Beveland Wonen houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Bij meerdere keren onterecht opvragen of misbruik van de gegevens wordt het account van Beveland Wonen op het portaal geblokkeerd.