Maandagavond 22 mei stond er een bijeenkomst van het Woonplatform op het programma. Het thema van de bijeenkomst was klimaatadaptatie en biodiversiteit. We kijken terug op een leuke en inspirerende bijeenkomst!

Simpel gezegd gaat klimaatadaptatie over het nemen van maatregelen zodat je minder last hebt van de effecten van klimaatverandering. Biodiversiteit omvat kortweg alle soorten planten, dieren en micro-organismen. Wat is onze rol? Wat kunnen gemeenten doen? En welke maatregelen kunnen bewoners zelf treffen? Via een aantal stellingen zijn we het gesprek met elkaar aangegaan.

Nadat wij eerst hebben verteld hoe wij omgaan met deze thema’s, gaf Dick Houthuijs een bevlogen lezing over het belang van biodiversiteit. Ook liet hij aan de hand van wilde planten en bloemen zien wat de grondkwaliteit is. De kwaliteit van de grond is namelijk essentieel voor het leven onder én boven de grond.

Wat is het Woonplatform?
Het Woonplatform bestaat uit bewoners, huurdersvereniging en samenwerkingspartners (o.a. gemeenten) die met ons meepraten én denken over diverse thema’s. Als corporatie horen we namelijk graag wat er in de maatschappij speelt. We vinden het belangrijk om de buitenwereld naar binnen te halen, onze ideeën te toetsen en om over specifieke onderwerpen advies op te halen.