De bestuurder van Beveland Wonen, Peter Bevers, gaat met ingang van september 2023 met pensioen. De raad van commissarissen heeft Marco van der Wel benoemd als nieuwe bestuurder van Beveland Wonen. De positieve zienswijze op deze benoeming van de Autoriteit Woningcorporaties is op 7 juni ontvangen. Marco van der Wel is op dit moment directeur-bestuurder van woningcorporatie Zeeuwland. De woningcorporatie van Schouwen-Duiveland en Walcheren heeft zo'n 6.000 huurwoningen Met ingang van 1 september 2023 start hij zijn werkzaamheden bij Beveland Wonen.

Beveland Wonen is een woningcorporatie met ruim 11.000 woningen en ruim 125 medewerkers. De corporatie verhuurt woningen in de vijf gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Peter Bevers, de huidige bestuurder van de woningcorporatie, kondigde in oktober vorig jaar zijn pensioen aan. De raad van commissarissen startte in december 2022 een traject voor de werving van een nieuwe bestuurder.

Stéphane Cépèro, voorzitter van de raad van commissarissen Beveland Wonen: 'De raad van commissarissen is verheugd met de uitkomst en het verloop van de wervingsprocedure voor de nieuwe bestuurder voor Beveland Wonen. We zijn Peter Bevers dankbaar voor het feit dat hij al in een vroeg stadium aangegeven heeft dat hij met pensioen zou gaan. Dat gaf ons de gelegenheid om al in december vorig jaar te starten met deze procedure. We zijn de organisatie ook dankbaar voor het meedenken in diverse gesprekken over het functieprofiel voor de nieuwe bestuurder. Daarnaast dankt de raad van commissarissen de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen en de vertegenwoordiging van de huurders voor het meedenken in de verschillende wervings- en selectiecommissies.'

'In de procedure heeft Marco van der Wel zich laten zien als een uiterst deskundig en bevlogen volkshuisvester met oog en hart voor huurders en medewerkers. We zien in Marco van der Wel een bestuurder die het uitstekende werk van Peter Bevers kan voortzetten en uitbouwen met daarin een eigen visie en een eigen stijl. Een belangrijke factor in dit geheel is de soepele voortgang van de samenwerking met andere woningcorporaties en verdere relevante organisaties.'

Marco van der Wel neemt met ingang van 1 september het stokje over als bestuurder van Beveland Wonen. Peter Bevers neemt op donderdag 14 september officieel afscheid tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst met interne en externe belanghouders van Beveland Wonen.

Marco van der Wel is op dit moment directeur-bestuurder bij woningcorporatie Zeeuwland. Deze woningcorporatie moet door het vertrek van Marco van der Wel op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Coby Traas, voorzitter raad van commissarissen van Zeeuwland: "Met het vertrek van Marco verliezen we een zeer betrokken directeur-bestuurder bij Zeeuwland. Wij begrijpen zijn afwegingen om nu deze stap te zetten en wensen hem dan ook veel succes in zijn nieuwe functie. Beveland Wonen feliciteren wij met hun nieuwe bestuurder."

"Hoe jammer wij het ook vinden, deze ontwikkeling biedt ook kansen voor Zeeuwland. De komende periode buigen wij ons samen met het managementteam, medewerkers en stakeholders over de vraag aan welke eisen de opvolger van Marco van der Wel moet voldoen. De werving en selectie start zo snel mogelijk. Wij verwachten hier enige maanden mee bezig te zijn. Daarom stellen wij in de tussentijd een interim directeur-bestuurder aan. Er speelt immers teveel op dit moment om deze belangrijke functie voor langere tijd vacant te laten."