Maandagavond 22 mei stond er een bijeenkomst van het Woonplatform op het programma. We hebben gesproken met bewoners én samenwerkingspartners over de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Hieronder leest u de belangrijkste inzichten. Ook vertellen we wat we met deze punten gaan doen.

  • Een tuin moet voldoende planten hebben, en zo min mogelijk bestraat zijn. De bestrating die is aangebracht moet water kunnen doorlaten. We gaan kijken of het mogelijk is om hier richtlijnen over op te stellen.
  • De grond in de tuin moet goed zijn. Alleen in goede grond kunnen planten en bloemen zich wortelen waardoor ze goed groeien. Vooral bij nieuwbouw willen we hier meer aandacht voor hebben. Denk aan het ‘schoon’ opleveren van de grond en/of het omspitten van de grond.
  • Door de manier van bouwen vinden bijvoorbeeld vogels steeds moeilijker een plek om te nestelen. We blijven hier aandacht voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van nestkasten.
  • Het opvangen van regenwater wordt steeds belangrijker, zeker nu de zomers steeds droger worden. We gaan bewoners hierover voorlichten en kijken naar mogelijkheden om regenwater om te vangen.
  • Niet iedereen kan zijn of haar tuin goed onderhouden. Soms hebben bewoners hulp nodig. We kijken met het SMWO naar de mogelijkheden.
  • Er is meer voorlichting nodig over het ‘vergroenen van tuinen’. Samen de gemeenten gaan wij communicatiemiddelen maken zodat bewoners weten hoe ze zelf aan de slag kunnen.
  • Tijdens een tuinopruimdag stimuleren we bewoners minder tegels neer te leggen en juist meer bloemen en planten. We gaan vaker van dit soort dagen organiseren. Ook geven we er meer aandacht aan zodat andere bewoners worden geïnspireerd om mee te doen.
  • De thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit moeten ook bij nieuwbouw een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een grijswatersysteem, sedum dakbedekking of gescheiden rioolstelsels. Samen met gemeenten gaan we kijken naar de mogelijkheden.

Veel van bovenstaande aanbevelingen gaan we opnemen in ons tuinenbeleid. De verwachting is dat het document eind 2023 klaar is.