Donderdag 22 juni heeft de NOS/Nieuwsuur aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten hebben steekproefgewijs een aantal corporaties grondig onder de loep genomen vanuit de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling. Lees hier het artikel.

Het bezit en verhuur van woningen van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties, moet bij in dienst treden én tussentijds altijd gemeld worden. "Hierdoor weten wij ook dat er bij Beveland Wonen geen enkele commissaris woningen verhuurt in de regio waar Beveland Wonen actief is. Er is één commissaris die drie woningen en een bedrijfsruimte als privébelegging bezit en deze objecten verhuurt buiten de regio", zegt Iris de Vries, directeur bij Beveland Wonen. De Autoriteit Wonen heeft hierover bij de aanstelling positief geadviseerd "Het gaat om woningen in de regio Schiedam. Dit ligt ver buiten ons werkgebied waardoor er volgens ons géén sprake is van belangenverstrengeling."

Stéphane Cépèro, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), beaamt dit:
"Bij de aanstelling van deze commissaris in 2016 is deze kwestie voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties (AW)/Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en binnen de RvC besproken en beoordeeld. Naar het oordeel van zowel de AW als de RvC was hier geen sprake van belangenverstrengeling. Deze verhuur is opnieuw door de RvC van Beveland Wonen getoetst en er is geconstateerd dat er sprake is van goed verhuurderschap met huurprijzen die binnen de systematiek van de WWS-punten vallen. Binnen het reglement van de RvC van Beveland Wonen is vastgelegd dat iedere (nieuwe) vorm van mogelijke belangenverstrengeling verplicht gemeld dient te worden."

Beveland Wonen staat achter het besluit dat branchevereniging Aedes met toezichthouders in gesprek gaat over het mogelijk aanscherpen van de beoordelingscriteria. Transparantie en integriteit vinden wij namelijk enorm belangrijk.