Beveland Wonen gaat een hofje met 21 sociale huurwoningen bouwen aan de Stenevate in de nieuwe woonwijk Platepolder in Heinkenszand.

Dit hofje geeft straks de ruimte voor ontmoeting, onderling contact en biedt de mogelijkheid om samen activiteiten te doen, maar ook de vrijheid om dat alleen te doen. Want een fijn huis, gezelligheid, contact met de buren en omkijken naar elkaar zijn belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom gaan we samen op zoek naar een moderne, duurzame woonvorm die aansluit op deze gedeelde behoeften en waarden. Met een groep toekomstige bewoners gaan we op reis naar deze nieuwe woonvorm in Heinkenszand.

Hoe ziet deze reis er uit?


Stap 1: Selectie toekomstige bewoners
Woensdag 23 november 2022 hebben we een informatiemarkt Hof Platepolder bij de Stenge in Heinkenszand georganiseerd. Tijdens deze markt hebben we onze plannen toegelicht en aangeven hoe toekomstige bewoners in aanmerking kunnen komen voor dit project en uitleg gegeven wat er verwacht wordt tijdens de ontwikkeling van het hofje.

Stap 2: Start van het participatietraject
De bewoners die op zoek zijn naar wonen in een hofje met ontmoeting, activiteiten en onderling contact hebben gereageerd via zuidwestwonen.nl. Zij zijn op gesprek geweest en gestart met het traject waarin zij mee kunnen denken over het wonen aan Hof Platepolder.

Stap 3: Oplevering
De realisatie van het woonhofje is eind 2024.