Voorkom problemen en neem bij een betaalachterstand zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling afsluiten om de achterstand in maandelijkse termijnen af te lossen of u in contact brengen met een schuldhulpverleningsorganisatie.

Betalingsregeling afsluiten

Voorwaarden voor afsluiten betalingsregeling

Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden.

  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u de maandelijkse huur op tijd. Dit betekent dat ook dit bedrag op de 1e van de maand op onze rekening staat.
  • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.
  • U betaalt het termijnbedrag van de betalingsregeling voor de 1e van de maand. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.

Lukt het u niet om de afspraken na te komen?
Dan moeten wij een deurwaarder inschakelen. De kosten voor de deurwaarder worden opgeteld bij de huurschuld.

Betalingsachterstand

De huur moet voor de eerste dag van de maand betaald zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen wij een betalingsherinnering.