Ieder jaar krijgt u van ons een overzicht van de voorschotten die u heeft betaald en de werkelijk gemaakte kosten.
  • Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

We proberen de voorschotten altijd zo te berekenen dat u nooit extra hoeft te betalen.

Afrekenen in de praktijk
  • De eindafrekening vindt ieder jaar plaats tussen eind maart en eind juni.
  • U ontvangt een brief met een overzicht van diensten waarvoor u betaalt.
  • We berekenen de eindafrekening service- en verbruikkosten voor een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u tijdens het kalenderjaar verhuisd? In de brief staat voor welke periode wij de kosten afrekenen. Als u bijvoorbeeld op 1 maart bent verhuisd, dan berekenen we de service- en verbruikkosten over de periode 1 januari tot en met 28 februari.

Ik wil meteen...

Service- en verbruikkosten

Naast de huur betaalt u iedere maand een voorschot voor de service- en verbruikkosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld tuinonderhoud, ramen wassen (service), of kosten voor gas, water of elektriciteit (verbruik).