Bewonerscommissie

Als bewoner kent u de buurt goed en ziet u waar dingen beter kunnen. U kunt samen met uw buren deze zaken aanpakken door een bewonerscommissie te starten. De commissie spreekt namens de huurders die er wonen en heeft overleg met Beveland Wonen. Wij gaan graag met u in gesprek, zodat we samen kunnen werken aan een fijne woonomgeving.

Is er nog geen commissie bij u in de buurt? Dan kunt u deze zelf oprichten. Stuur een mail naar bewonerscommissie@bevelandwonen.nl. We nemen daarna contact met u op voor een eerste gesprek. U kunt ook bellen naar (0113) 23 16 74.

Wilt u meer weten over het starten van een bewonerscommissie ? Lees hieronder verder over de mogelijkheden!

Rol bewonerscommissie

Beveland Wonen steunt de oprichting van nieuwe bewonerscommissies. Er zijn enkele voorwaarden waar wij als woningcorporatie aan moeten voldoen. Andersom vragen we van de commissie ook enkele inspanningen.

Vertegenwoordiging
We vinden het belangrijk dat de bewonerscommissie spreekt namens alle bewoners van het woongebouw. Dit betekent dat de commissie bekend is bij alle medebewoners en contact met hen onderhoudt. Zo weet u wat er
speelt en kunt u goed verwoorden wat medehuurders belangrijk vinden. Per woongebouw mag 1 commissie actief zijn.

Korte verantwoording
De bewonerscommissie beheert en verantwoordt de financiën. Graag ontvangen we een korte toelichting op de kosten en een overzicht van uw activiteiten van het afgelopen jaar. Beveland Wonen en Huurdersvereniging
De Bevelanden zijn geïnteresseerd in wat de commissie doet.

Kijk bij 'handige informatie' voor voorbeelden en formats die u kunt downloaden en invullen.

Wat doet Beveland Wonen?

Minimaal één keer per jaar heeft de commissie overleg met de regiobeheerder van Beveland Wonen. Wilt u vaker overleggen? Dan kunt u dat aangeven bij de regiobeheerder.

Houdt u jaarlijks een Algemene Leden Vergadering, dan heeft u als commissie adviesrecht. Na het overleg heeft u zes weken de tijd om schriftelijk advies te geven. Beveland Wonen hoeft dit advies niet op te volgen. De commissie ontvangt altijd binnen twee weken een reactie op het advies.

Tot slot ontvangt de commissie een onkostenvergoeding van Beveland Wonen. Ook organiseren we een training voor bewonerscommissies, ontvangt u een uitnodiging voor het Woonplatform en is er een bewonerscommissiedag.

Handige informatie

Hier vindt u nuttige en belangrijke informatie die u als commissie kunt gebruiken om goed te werken.