Medehuurderschap

U woont samen, maar bent niet getrouwd en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst en wilt u medehuurder worden? Dan kunt u als huurder een aanvraag medehuurderschap indienen. Handig als u bijvoorbeeld samen met uw broer of zus gaat samenwonen.

Huurt u een woning van Beveland Wonen en bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan bent u van rechtswege (automatisch) medehuurder. Staat uw partner nog niet op de huurovereenkomst? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wat houdt medehuurderschap in?

Wat houdt medehuurderschap in?
De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een medehuurder is (mede)verantwoordelijk voor de huurbetaling en de overige verplichtingen die voortkomen uit het huurcontract. De medehuurder is ook aansprakelijk voor de woning en mag de woning (indien gewenst) blijven huren als de hoofdhuurder verhuist of komt te overlijden.

Wat zijn de voorwaarden van medehuurderschap?

Voorwaarden medehuurderschap
Wilt u medehuurder worden? Dan stellen wij de volgende voorwaarden:

  1. De potentiële medehuurder moet gedurende twee jaren in de woning zijn hoofdverblijf hebben gehad en met de huurder een gezamenlijke duurzame gemeenschappelijke relatie hebben. Dit betekent dat u samen de kosten van het huishouden deelt. Denk aan kosten voor de huur, boodschappen, verzekeringen of energierekening. De samenwoning is bedoeld om in de toekomst door te gaan.
  2. Het verzoek mag niet de strekking hebben dat aan de potentiële huurder op korte termijn de positie van huurder wordt verschaft.
  3. De potentiële huurder moet uit financieel oogpunt voldoende waarborg bieden voor een behoorlijke nakoming van de huur.


Bron: artikel 7:267, algemene voorwaarden Beveland Wonen.

Wat is het verschil tussen een inwoner en een medehuurder?

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of een kennis.

Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerde partner of uw partner die de huurovereenkomst mede ondertekend heeft.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Nee. Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit en op zichzelf wonen. Daarom wordt tussen ouders en inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding verondersteld. Daarom kunnen zij geen medehuurder worden.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan een inwonend kind medehuurder worden en een verzoek tot medehuurderschap indienen, namelijk:

  • Zoon/dochter is 40 jaar of ouder en heeft altijd thuis (bij ouders) gewoond
  • Zoon/dochter is 40 jaar of ouder en is op latere leeftijd bewust teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis om een duurzame gemeenschappelijke huishouding met hen te voeren, hetgeen onder meer kan blijken uit verzorging die hij/zij zijn ouder(s) biedt.

In deze gevallen zullen ook de eerder genoemde voorwaarden van toepassing zijn.

Welke documenten heb ik nodig?

Benodigde documenten
De onderstaande documenten moeten aangeleverd worden om de drie voorwaarden te controleren:

1. Uittreksel BRP met adreshistorie waaruit blijkt dat de medehuurder minimaal twee jaar op hetzelfde adres woont als de huurder (niet ouder dan twee maanden). Dit uittreksel is op te vragen bij uw gemeente.

2. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de medehuurder. Let op: maak uw BSN-nummer en foto onzichtbaar.

3. Informatie waaruit blijkt dat er gedurende afgelopen 2 jaar sprake is van een gezamenlijke huishouding. Dit bewijst u bijvoorbeeld met een samenlevingscontract, een gezamenlijke verzekeringspolis op beide namen, bewijs van een gezamenlijke bank/girorekening, een gezamenlijke energierekening, een gezamenlijke uitkering of bewijzen van onderlinge zorg (als het verlenen van zorg de reden van samenwoning is).

4. Een verhuurdersverklaring van de vorige verhuurder van medehuurder (indien van toepassing).

5. Inkomensverklaring van Belastingdienst (van het laatst afgesloten belastingjaar). Vraag deze gratis aan: (0800) 0543 of www.belastingdienst

6. Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden
Bent u van rechtswege medehuurder? Voeg dan alleen een uittreksel BRP met gezinssamenstelling en burgerlijke staat en een kopie van legitimatiebewijs van de medehuurder.

Kan mijn aanvraag worden afgewezen?

Het is mogelijk dat wij uw aanvraag voor medehuurderschap afwijzen. Dit doen wij als:

  1. De aspirant medehuurder niet gedurende tenminste 2 jaar zijn hoofverblijf heeft in de woning en een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd met de huurder
  2. Het alleen dient om een persoon op korte termijn de positie van huurder te verschaffen
  3. De aspirant medehuurder onvoldoende financiële waarborg biedt
  4. Er overlast veroorzaakt wordt door inwonende
  5. De minimale leeftijd voor woning (bijvoorbeeld 55+) niet voldoet
Aanvraag indienen

Vraag het medehuurderschap aan via onderstaande knop:

Contract wijzigen

Let op: vergeet niet om de hieronder gevraagde documenten toe te voegen. Is de aanvraag niet volledig, dan wijzen wij uw aanvraag af. U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen, zodra de gegevens compleet zijn. Is de aanvraag volledig? U hoort binnen 10 werkdagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag.