Woonplatform

In het Woonplatform praten we met onze belanghouders over diverse thema's en de keuzes die we willen maken. Onze gesprekspartners zijn bijvoorbeeld: huurders, bewonerscommissies en de huurdersvereniging. Op uitnodiging (afhankelijk van het thema) kunnen ook andere samenwerkingspartners uitgenodigd worden. Denk hierbij aan: politie, zorg- en welzijnspartijen of gemeenten.

Welke thema’s worden besproken?
Bij iedere bijeenkomst van het Woonplatform staat er een thema centraal. Zo bespreken we thema’s:

  • die zijn ingebracht door deelnemers van het Woonplatform;
  • uit het ondernemingsplan;
1. Betaalbare woonlasten
2. Duurzaamheid
3. Woning van de toekomst
4. Huisvesting kwetsbare doelgroepen
5. Leefbaarheid
6. Dienstverlening dichtbij de klant
  • waarover de Huurdersvereniging advies moet uitbrengen die zij graag bij de huurders toetsen.

Hoe vaak worden de bijeenkomsten gehouden?
Het woonplatform vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?
We houden de bijeenkomsten op locaties verspreid over ons werkgebied: van Rilland tot Kamperland, van Goes tot Heinkenszand. Om deelname te bevorderen faciliteren we ook zoveel mogelijk vervoersmogelijkheden.

Hoe kan ik me aanmelden?
Het woonplatform wordt ook in 2024 georganiseerd. Zodra hier meer over bekend is, vindt u hier meer over op deze pagina.

Klantenpanel

Het Klantenpanel is een groep huurders die we inzetten om producten te testen. De focus ligt vaak op praktische uitvoeringsgerichte zaken (zoals het testen van een website).

Als aanvulling op het fysieke klantenpanel willen we binnenkort een digitaal panel opstarten. Dit panel benaderen we digitaal (per mail). Momenteel zijn we dit verder aan het uitwerken. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Huurdersvereniging

Huurdersvereniging De Bevelanden (HVDB) komt op voor alle huurders van Beveland Wonen. Denk aan: voorlichting, advisering, belangenbehartiging en ondersteuning.

Wekelijks houden ze een inloopspreekuur (dinsdag en vrijdag tussen 10.00 - 11.30 uur). Adres: Livingstoneweg 7 in 4462 GL Goes.

Meer informatie

Vragen voor nieuwe huurders

Klik hier voor de vragenlijst of hier voor de QR code.

Meedenken en meedoen

Beveland Wonen is een organisatie die middenin de samenleving wil staan. We vinden het erg belangrijk om te weten wat er speelt in de maatschappij. In het Woonplatform en via Klantenpanels praten we met onze omgeving over diverse thema’s. Met Huurdersvereniging De Bevelanden hebben we nauw contact omdat ze de belangen van onze huurders behartigen.