Overname van spullen bij verhuizing

Nadat u de huur heeft opgezegd, brengt u de woning weer terug in de originele staat. Kleine spullen zoals gordijnen, kasten, vloerbedekking of laminaat kunt u aanbieden aan de nieuwe bewoner. Voor het laten overnemen van grotere goederen (zoals serre of overkapping) heeft u onze toestemming nodig.

Overname van spullen is alleen mogelijk als er al een nieuwe huurder voor uw woning is gevonden. Hoe eerder u de huur opzegt, hoe groter de kans is dat deze op tijd is gevonden. Als de nieuwe huurder bekend is, delen wij deze contactgegevens. De nieuwe bewoner moet hiervoor wel toestemming hebben gegeven.

Toestemming
Kleine spullen (roerende zaken) kunt u zonder onze toestemming aanbieden. Voor grotere (onroerende) spullen die ‘aard- en nagelvast’ verbonden zijn aan de woning, heeft u onze toestemming nodig voordat u deze ter overname aanbiedt.

Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie beoordelen wij of er zaken kunnen worden aangeboden/overgedragen aan een nieuwe huurder.

Dit kan namelijk niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer het vermoeden bestaat op mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal, bij gepland groot onderhoud of bij een aanpassing die niet aan onze voorwaarden voldoet

Onroerende zaken die niet voor overname in aanmerking komen, moet u zelf verwijderen. U bent ook verantwoordelijk voor het herstellen van eventuele schade.

Overnameformulier
Tijdens de voorinspectie ontvangt u van ons een overnameformulier. Vul dit formulier samen met de nieuwe huurder goed in en plaats beiden uw handtekening op het formulier. Let op: u kunt de nieuwe huurder tot niets verplichten. De overname van spullen is de verantwoordelijkheid van de vertrekkende en nieuwe huurder samen. Beveland Wonen bemiddelt hier niet in.

Het overnameformulier levert u bij ons in tijdens de eindinspectie. Hierdoor weten wij welke spullen er achterblijven in de woning voor de nieuwe bewoner.

Wie is verantwoordelijk?

De overname van goederen is iets tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Wij als Beveland Wonen zijn daar niet verantwoordelijk voor, en bemiddelen niet bij overname(kosten). Wij stellen hiervoor alleen een formulier beschikbaar. De nieuwe huurder is zelf verantwoordelijk voor de overgenomen goederen. Dit houdt onder andere in dat de nieuwe huurder aansprakelijk is voor onderhoud, schade, gebreken of onkosten voortkomend uit de overname. Bij verhuizing verwijdert de nieuwe huurder de overgenomen zaken, tenzij de volgende huurder de zaken weer overneemt.

Wat te doen als er géén overname is?

Zijn er bij beëindiging van de huurovereenkomst goederen die de nieuwe huurder niet overneemt? Dan moet u de goederen verwijderen en zorgen dat de woning in originele staat (leeg en schoon) is op de afgesproken dag van oplevering (einde huur).

Er is nog geen nieuwe huurder. Wat nu?

In enkele gevallen is niet op tijd een nieuwe huurder bekend, maar heeft u wel zaken ter overname.
U mag deze zaken dan in de woning achterlaten en vult het overnameformulier alsnog in en ondertekent deze. De spullen en het formulier blijven in de woning achter totdat er een nieuwe huurder bekend is. Deze kan dan alsnog de spullen overnemen. Als deze niks wilt overnemen, moet u de spullen alsnog uit de woning halen. U kunt dan bij ons een sleutel ophalen en krijgt hier dan drie dagen de tijd voor.