Wij werken vanuit ons sociale hart; nuchter en daadkrachtig. We kennen onze wijken, woningen en bewoners en zorgen voor woonplezier. Daarom investeren we in het onderhoud van onze woningen en duurzaamheid. Door in te zetten op het energiezuiniger maken van onze woningen, dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Gewoon betaalbaar wonen, dat is onze missie.

Wat doen we?

Wij verhuren woningen aan huishoudens met een smalle beurs. Kwetsbare mensen kunnen op ons rekenen, net als starters, gezinnen en alleenwonenden. Samen met onze partners zorgen we voor goede en betaalbare woningen in een prettige buurt.