Wij mogen uw woning niet betreden zonder uw toestemming, tenzij er een noodsituatie is

Uitgangspunt is dat wij niet zonder uw toestemming uw woning betreden. Tenzij er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent.

U moet ons binnen laten als:

  • wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren;
  • wij gaan renoveren en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;
  • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren;
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.