De rechten en plichten bij de huur van een woning

U heeft met ons een huurovereenkomst voor een woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemenehuurvoorwaarden. Hierin staat wat we precies met u hebben afgesproken over het gebruik van uw woning. Indeze flyer geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van uw woning.